Showing 1–16 of 50 results

Gửi hoa viếng đến tang gia như một lời chia buồn đến họ và cầu mong linh hồn người mất siêu thoát về miền cực lạc. Tuy nhiên màu sắc của các kệ hoa tùy theo vùng miền, nếu như Miền Nam chuộng màu trắng, tím thì khu vực Miền Bắc chuộng màu vàng, màu trắng chỉ giành cho người mất còn trẻ tuổi chưa lập gia đình.

Hoa Chia Buồn

Giao hoa toàn quốc-C01

1,700,000 VND

Hoa Chia Buồn

Giao hoa toàn quốc-C02

1,700,000 VND

Hoa Chia Buồn

Giao hoa toàn quốc-C03

1,000,000 VND

Hoa Chia Buồn

Giao hoa toàn quốc-C04

800,000 VND

Hoa Chia Buồn

Giao hoa toàn quốc-C05

1,000,000 VND

Hoa Chia Buồn

Giao hoa toàn quốc-C06

850,000 VND

Hoa Chia Buồn

Giao hoa toàn quốc-C07

1,300,000 VND

Hoa Chia Buồn

Giao hoa toàn quốc-C08

1,200,000 VND

Hoa Chia Buồn

Giao hoa toàn quốc-C09

1,200,000 VND

Hoa Chia Buồn

Giao hoa toàn quốc-C10

850,000 VND

Hoa Chia Buồn

Giao hoa toàn quốc-C11

850,000 VND

Hoa Chia Buồn

Giao hoa toàn quốc-C12

800,000 VND

Hoa Chia Buồn

Giao hoa toàn quốc-C13

700,000 VND

Hoa Chia Buồn

Giao hoa toàn quốc-C14

1,000,000 VND

Hoa Chia Buồn

Giao hoa toàn quốc-C15

1,400,000 VND

Hoa Chia Buồn

Giao hoa toàn quốc-C16

800,000 VND