Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập:

Dữ liệu thu thập chỉ duy nhất trên website chính: giaohoatoanquoc.com, thông tin chủ yếu được thu thập sẽ là: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ email.

Việc cung cấp thông tin trên nhằm mục đích để giaohoatoanquoc.com liên hệ tư vấn và hỗ trợ tất cả vấn đề xảy ra trong quá trình đặt hàng của Qúy khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin của Qúy khách hàng cung cấp được sử dụng cho các việc cụ thể sau:

  • Cung cấp các dịch vụ tiện ích đến thành viên
  • Liên lạc khẩn cấp để giải quyết các tình huống phát sinh trong những trường hợp đặc biệt
  • Thông báo các hoạt động trao đổi thông tin giữa các thành viên và website: https://giaohoatoanquoc.com;
  • Ngăn ngừa các trường hợp giả mạo thành viên hoặc các hoạt động phá hủy tài khoản của thành viên.
  • Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của thành viên khi có yêu cầu từ Cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin:

Tất cả các dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trư cho đến khi có yêu cầu xác nhận hủy bỏ hoắc thành viên trực tiếp đăng nhập và thực hiện lệnh hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin các nhân của thành viên sẽ được bảo mật.

Cách thức tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của thành viên:

Mỗi thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình hoặc nhờ sự trợ giúp của https://giaohoatoanquoc.com để thực hiện.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Qúy khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên website giaohoatoanquoc.com được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin khách hàng của giaohoatoanquoc.com.

Chúng tôi chỉ thực hiện việc sử dụng thông tin cá nhân của thành viên sau khi được sự đồng ý từ Qúy khách hàng và ngoại trừ những trường hợp Pháp luật quy định.

Trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin cá nhân của Qúy khách hàng trên website giaohoatoanquoc.com bị xâm nhập và mất dữ liệu, chúng tôi có trách nhiệm trình báo đến cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo ngay đến Qúy khách hàng nắm rõ.

Ban quản trị website của giaohoatoanquoc.com yêu cầu các khách hàng cá nhân khi tiến hành đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ mail, số tài khoản, số thẻ thanh toán,… và chịu trách nhiệm pháp lý cho các thông tin trên.

Trong trường hợp nếu xem xét thấy các thông tin cá nhân cung cấp ban đầu không chính xác, mọi thắc mắc, khiếu nại có liên quan đến quyền lợi thành viên chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết.